Stig Helweg-Jørgensen

Om mig

Jeg er autoriseret cand. psych. og PhD. Jeg har arbejdet 20 år på psykiatrisk afdeling i Svendborg.Sideløbende har jeg arbejdet i privat praksis. Mit hovedfokus har altid været psykoterapi med selvskadende og traumatiserede patienter. Jeg har behandlet patienter med selvmordsadfærd, afhængighed, Incest, PTSD, Depression, Angst,OCD, Spiseforstyrrelser m.m. med gode resultater.  Jeg har desuden opkvalificeret personale på psykiatriens sengeafsnit i at lave miljøterapi og indhente diagnostisk relevant adfærd fra indlagte patienter. Jeg har fungeret som supervisor for psykoterapeutsike psykiatriske ambulante behandlingsteams i Odense, Svendborg, Haderslev, Silkeborg, Hillerød, Gentofte, Færøerne og mange flere steder. Ud over dette har jeg siden  2002 undervist i grundkurser og videregående kurser i dialektisk adfærdsterapi. Aktuelt er jeg i gang med at udvikle og implementere på en 3. bølge adfærdsterapeutisk evidensbaseret tilgang på bostedet Frejas Have i Kerteminde.

 

Mine  vigtigste professionelle værdier handler om:


At kunne hjælpe andre til hensigtsmæssigt, og selvstændigt, at kunne relatere sig til sig selv og til andre mennesker. Det handler både om accept egne livsvilkår og indlæring af nye strategier. Disse kan f.eks. være: sund grænsesætning, sunde relationer, sunde evner til at forhandle, sund evne til at udholde frustration, at turde gå efter det der er vigtigt for en selv og det at udsætte sig for ting der vækker angst. Alle disse psykologiske problemstillinger handler i sidste ende om en øget evne til at relatere sig omsorgsfuldt til sig selv og/eller til sine medmennesker.

 

Titler


2000

Cand. psych. fra Københavns Universitet


2002 Grundkursus & Comprehensive kursus i DBT, v./Alan Fruzzetti Univ. of Reno, USA


2004

Autoriseret psykolog, 


2007-2014

Certificeret træniner i funktionsanalytisk psykoterapi (FAP), v./  Mavis Tsai og Bob Kohlenberg, University of Seattle, Washington, USA 


2020

P.hd. fra SDU, RCT om selvmonitorering via mobiltelefon af psykoterapeutisk fremskridt.

karrieremæssigt fokus 


2022- nu

Etablering af DAT psykoterapi i privat praksis 

Udvikling af DAT informeret miljøbehandling på boinstitutioner og psykiatriske sengeafsnit. (5trins-tilgang)


2002-2021

Igangsætter og faglig leder af af DAT teamet, Psykiatrisk afd. Svendborg


2014-15 Underviser på psykolog specialist uddannelse i tredie bølge adfærdsterapi uddannelsen: ACE, Accept, connect effect


2016-2020

Ph.D Studier telepsykiatrisk center Odense og Syddansk Universitet, Odense (SDU).