Arbejdsfelter

Jeg er psykolog, som arbejder både med individuel terapi til impulsstyrede klientgrupper, implementering af miljøterapi, Supervision m.m.

(Scroll videre ned på siden for at se yderligere )

Generelle kompetenceområder

Problemområder som jeg har særlig kompetence indefor er selvmordsadfærd, selvskade,spiseforstyrrelse, Traumer (PTSD).  Jeg har en særlig viden i forhold til færdighedstræning målrettet impulsiv adfærd (Dialektisk Adfærdsterapi, DAT) . Relationsbaserede problemstillinger terapi har også et specielt fokus i mine terapier og supervisioner i institutions sammenhænge (Funktionsanalytisk psykoterapi, FAP). Der søges altid en balance mellem at tilgodese individets kapacitet/ færdigheder og tilrettelæggelse af miljøet så det kan tillade fremgang.

Jeg behandler også gerne Angst, Depression, OCD mm.

Psykoterapi


Jeg specialiserer mig i behandling af personer som har  problemer med at regulere egne følelser. Problemer med følelsesregulering indgår i langt de fleste psykologiske problemstillinger. Det indgår i  impulsproblemer hvor følelserne løber afsted med en. Det indgår i over- og underkontrol af egen adfærd og af relationer.


Jeg har arbejder 20 år som ambulant behandler primært på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Jeg har gået i længerevarende egenterapi.  Jeg har en P.hd. som omhandler registrering af forandringer i psykoterapi.

 

,

 


Supervision


Jeg har erfaring med supervision af tværfagligt personale som arbejder med belastede klientgrupper. Jeg har været fast supervisor for åben og lukket afsnit på diverse psykiatriske afsnit og behandlingsinstitutioner. Der fokuseres mht.relationsarbejde, adfærdsterapi, behandlerskills, belastninger, teambaseret problemadfærd, teamopbygning.Implementering og udvikling af miljøterapi på adfærdsterapeutisk grundlag


Implementering af adfærdsterapeutisk miljøterapi i diverse behandlngskontekster er en anden arejdsopgave klinikken varetager. At sætte relationelle kompetancer i spil i miljøet vil ofte være relevant. Dette kan ved mange probelmstillinger fungere som et effektivt alternativ til individuel terapi. Det er i denne sammenhæng afgørende for effekten at man er bevidst og fokuseret om hvad man behandler og hvordan man forstærker den ønskede adfærd. Oftest mangler der rutiner og procedurer for at få dette formuleret og oversat til konkrete handletiltag for den enkelte medarbejder. Procedurer for miljøterapien kan f.eks være relvant i psykiatrien, i forskellige former for døgn- og dag behandling og andre institutionelle sammenhænge.

Opkvalificering for vordende mødre med borderline personligheds-forstyrrelse

Denne gruppe har akut behov for at have med følelser at gøre, og hermed at kunne reagere hensigtsmæssigt på egne børn


Grundkursus i Dialektisk adfærdsterapi


Jeg afholder Grundkursus og videregående kurser i Dialektisk adfærdsterapi, FAP og Grundlæggende adfærdsterapi.

Coaching af unge


(og evt. deres plejefamilier) under anbringelse med impuls-problematikker (15 år eller derover)

Skræddersyede kursermålrettet

3. bølge adfærdsterapeutisk tilgang til miljøterapi


Jeg kan skræddersy kurser rettet specielt til din institution. Det kunne være :


Miljøterapeut uddannelsesforløb


Grundlæggende adfærdsterapi


Generel terapi efteruddannelse


Ring og aftal nærmere