Dialektisk Adfærdsterapi


-også kaldet DAT, er en evidensbaseret terapiform som indeholder en række færdigheder målrettet personer med følelsesreguleringsproblemer. Psykoterapien gives individuelt, men færdighedstræningsdelen gives i gruppe. Det behandlende team, mødes ugentligt for at konsultere om behandlingen er på rette spor. DAT indeholder både gruppe undervisning og individuel terapi.Behandlingen tager udgangspunkt i at lære klienterne en række redskaber:. bevidst nærvær, Relationelle færdigheder, Følelsesregulering og kriseoverlevelses strategier. Og lære dem balance melle accept og forandring.


Tilgangen er særligt velegnet til personer med problemstillinger der lægger sig op ad Borderline personlighedsforstyrrelse, post traumatisk stress syndrom, Incest, bulimi og andre problemstillinger med en stor grad af følelses impulsivitet involveret.