Ny-adfærd

Hvordan arbejder jeg med psykoterapeutisk behandlng


individuelt og i miljøterapi.

”Ny adfærd” er et begreb fra relationsbaseret adfærdsterapi. Det er den nye adfærd, som man ofte er interesseret i at få defineret i et psykoterapeutisk forløb. Når man ved hvad man ønsker at kunne (adfærdsmæssigt, tankemæssigt følelsesmæssigt eller relationelt)  kan dette målrettet trænes og iværksættes. Denne process kan kræve personligt mod, og nogen gange støtte fra en psykoterapeut. Den nye adfærd er også en målestok, som man kan bruge til at vurdere om terapien er på rette spor. Man kan også bruge den til at signalere små sejre på vejen til det man ønsker at opnå. Ny adfærd er noget, der giver glæde når det lykkes!  Problemerne er ikke det vigtigste, men de er vigtige mellemregninger til at kunne definere, hvad der udgør ny forbedret adfærd.  På denne måde kan man  finde ud af hvad det er man gerne vil,  og hvordan man bremses på vejen til de mål man ønsker at opnå. Dette skal naturligvis balanceres med nærvær og accept af at man ér den man ér, og har de udfordringer man har. Accept og forandring skal finde den rette balance, for at ny adfærd kan fungere på den lange bane