Supervision individuelt


Jeg har plads til en begrænset mængde individuelle supervisionsforløb. Mit fokus er at undervise i terapi-tro DAT og FAP. 

Supervision gruppe


Jeg tager som regel udgangspunkt i casesupervision. Laver adfærdsanalyser og træner tilgangepersonalegruppen kan håndtere de problemer der kommer op i supervisionen


Der er dog også vigtigt at kunne identificere personale- og organisatoriske konflikter. Ekstern supervision er også en lejlighed til at reflektere over kollaga samarbejdet og finde forbedringer i de organisatoriske rammer.


Et vigtigt fokuspunkt kan også være at få kollegasamarbejdet til at fungere som et trygt behandlerteam  hvor man støtter hinanden i sit behandlingsarbejde og modvirker udbrændthed.


Hvis du er leder og har brug for sparring i behandlingsmæssige  omstillingsprocesser så kontakt mig telefonisk ang. yderligere info.